Tag: usługi przeciwpożarowe

  • Co powinna zawierać dobrze sporządzona instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

    Co powinna zawierać dobrze sporządzona instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

    Dobrze sporządzona instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinna zawierać szczegółowe informacje i procedury dotyczące działań prewencyjnych oraz postępowania w przypadku wybuchu pożaru. Poniżej przedstawiam niektóre z kluczowych elementów, które powinny znaleźć się w takiej instrukcji: Charakterystyka budynku i otoczenia – w tym informacje o liczbie pięter, rodzaju budynku, przylegających obiektach, dostępach ewakuacyjnych, lokalizacji kluczowych elementów (np. hydrantów,…