Tag: rodzaje kosztorysów

  • Czym jest kosztorys budowlany oraz jakie wyróżniamy rodzaje?

    Czym jest kosztorys budowlany oraz jakie wyróżniamy rodzaje?

    Kosztorysy budowlane to dokumentacja, w której przedstawia się planowane koszty realizacji danego projektu budowlanego. Zawierają one informacje na temat ilości i jakości materiałów, kosztów pracy, kosztów transportu, podatków i innych kosztów związanych z realizacją projektu. Służą one do planowania budżetu, uzyskania finansowania oraz kontroli kosztów podczas realizacji projektu. Jakie są rodzaje kosztorysów? Istnieje kilka rodzajów…